SKYLAB Serwis komputerowy - Naprawa

Laptopów • Komputerów • Drukarek • Sprzętu RTV

722 060 098

skylab@skylab.net.pl

RODO

Korzystając z formularza kontaktowego oświadczam że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Zostałam/em* poinformowana/y*, że Administratorem moich danych jest **** . Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na niniejszą korespondencję. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na niniejszą korespondencję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.